Verschil tussen afstandstolk en online tolken

19 May 2021 in

Beste tolkgebruikers,

Door de huidige Corona pandemie zijn de omstandigheden voor tolkgebruikers en tolken sterk gewijzigd. In deze tekst willen we het verschil duidelijk maken tussen een afstandstolk en een online tolk en wanneer u op welke tolk beroep kan doen.
Het online tolken wordt door de overheden nu tijdens de Corona pandemie wel toegelaten en dit willen we hierbij toch even verduidelijken voor iedereen!

Afstandstolken

Afstandstolken is een dienst die het CAB verzorgt. Deze dienst is bedoeld voor kortere gesprekken, een gesprek waarmee je horende gesprekspartners wenst te contacteren. 
Voorbeelden van situaties waarin je de afstandstolk kan inzetten:

 • Kortere vragen aan een horende persoon
 • Telefoongesprek voeren met iemand (advocaat, familielid, bakker, .. )
 • Dringende ongeplande gesprekken
 • Ongepland huisartsbezoek (doktersbezoek op vandaag bijvoorbeeld)
 • Noodoproepen

Je kan de afstandstolkendienst gebruiken wanneer je gesprekspartner zich niet in één en dezelfde ruimte als jij bevindt en je via de afstandstolkendienst in contact komt met de horende gesprekspartner (VRS - Video Relay Services = via afstandstolk telefoneren met horende gesprekspartner). Het is ook mogelijk wanneer jij en je horende gesprekspartner zich in één en dezelfde ruimte bevinden en je schakelt hierbij een afstandstolk in om het gesprek vlotter te laten verlopen (VRI - Video Remote Interpreting).
Alle oproepen via de afstandstolk mogen maximum 30 minuten duren en deze dienst is open op werkdagen (ma-vr) vanaf 8:30 t.e.m. 17:30 (en soms in het weekend: kijk naar de openingsuren op onze website https://afstandstolk.be/kalender).

De afstandstolkendienst wordt voornamelijk gebruikt voor heel korte gesprekken met 1 gesprekspartner (maximum 30 minuten) via een webapplicatie http://bel.afstandstolk.be/  of via een app op je smartphone “Afstandstolk” die je kan downloaden. Het is enkel mogelijk om deze dienst te gebruiken voor gesprekken in het Nederlands en van en naar VGT. Het is niet mogelijk om andere gesproken talen en/of gebarentalen te gebruiken.
 

Online tolken

Je kan ook kiezen om een tolk online in te zetten.
Je kan voor diverse tolkopdrachten beslissen om zelf een tolk te boeken, die dan vanop afstand zal tolken voor jou. De tolk blijft met andere woorden thuis en komt niet naar jou. Het tolken gebeurt via internet (computer / smartphone / tablet) via diverse platformen (Teams, Zoom, Webex, Smartschool,...).

Hoe gaat u te werk?

U contacteert de tolk en laat weten wat het onderwerp is en via welk platform dit verloopt. Indien u zelf een online meeting, webinar, .. volgt, zorgt u ervoor dat de tolk ook hierin kan inloggen. Op die manier hoort en ziet de tolk alles, ook de powerpoint kan zo mee gevolgd worden.
Het tolken zelf kan binnen dit platform (Zoom, Teams, Webex, .. ), maar u kan ook via een 2e kanaal contact maken met de tolk zodat u hem of haar voldoende groot kan zien. Dit kan via een 2e scherm zoals een tablet, smartphone of zelfs 2e laptop.
Indien u fysiek samen zit met een horende persoon, kan ook daar een online tolk voorzien worden. Dan dient er een videogesprek naar keuze opgezet te worden met de tolk. U zorgt ervoor dat de tolk u goed kan zien. De tolk hoort alles en vertaalt voor u naar VGT en naar Nederlands voor uw horende gesprekspartner.
Het online tolken zorgt ervoor dat het tolken veiliger kan doorgaan: zowel tolkgebruiker als tolk zitten in een aparte ruimte (meestal thuis of op werk). Ook is de kans veel groter dat je een tolk zal vinden voor je tolkopdracht, aangezien een tolk bijvoorbeeld vanuit de ene provincie kan tolken voor een tolkgebruiker in een andere provincie aan de andere kant van Vlaanderen.
Online tolken kan toegepast worden in veel meer situaties dan via de afstandstolkendienst. Met andere woorden: wat kunnen bijvoorbeeld de voordelen van een tolk zijn, die online tolkt ten opzichte van een afstandstolk?

 • men kiest zelf een tolk (eigen voorkeurtolk)
 • er kan langer dan 30 minuten getolkt worden
 • de tolk kan mee in het platform van het werk/webinar/vereniging…
 • de tolk is flexibel en kan vaak ook een last-minute opdracht doen
 • er zijn geen openingsuren

Hieronder vind je een aantal voorbeeldsituaties waarin je beter een online tolk zoekt:

 • Geplande doktersbezoeken, afspraken met specialisten,…
 • Meetings met je collega’s/werkgever/…
 • Afspraken (bijvoorbeeld bank, notaris, boekhouder,…)
 • Geplande gesprekken met technici (telenet, schrijnwerker, loodgieter,…)
 • Opleidingen, seminars, teamdagen, etc.

Om een online tolk te vinden, dien je een tolkopdracht te regelen via onze website www.tolkaanvraag.be  zoals een gewone tolkopdracht. Je vermeldt in het “Onderwerp” dat het ONLINE doorgaat in het onderwerp. Bijvoorbeeld: “ONLINE gesprek met advocaat.”

Hoe kan je een online tolkopdracht indienen in tolkaanvraag.be ?

 • Kies bij type tolk : Tolk VGT of schrijftolk.
 • Start het onderwerp met “ONLINE“ en vul daarna aan met het onderwerp

  Waarom?
  Omdat beschikbare tolken op deze manier snel alle opdrachten kunnen terugvinden die online kunnen getolkt worden. Meestal zal een tolk die ter plaatse wil tolken  tolkopdrachten zoeken binnen een bepaalde afstand van zijn woonplaats.

  Voor online getolkte opdrachten is de afstand niet meer belangrijk.
  Als je het onderwerp start met “ONLINE“ zullen meer tolken jouw opdracht zien en heb je meer kans dat je een tolk zal vinden.
 • Noteer in omschrijving via welk programma of platform de tolk voor jou kan tolken  (b.v. via Zoom, of Microsoft Teams, of Google meet,...)
 • In het vak “Omschrijving voor mijn tolk” kan je extra informatie vermelden over het onderwerp, maar ook via welk programma of platform deze tolkopdracht zal verlopen, bv. URL van de online vergadering.
  Alleen de toegekende tolk kan deze informatie lezen.
 • Welk adres vul je in bij een online opdracht?
  Je hoeft hiervoor niet jouw privé-adres op te geven. Vul volgend adres toe en bewaar dit in je adresboek:
  • Straat: Online opdracht
  • Postcode of Gemeente: 9070 Destelbergen
 • Zorg er ook voor dat je je GSM-nr publiek zet voor de toegekende tolk. Meer info hierover kan je lezen in de handleiding onder het hoofdstuk 4.1.3 Mij contacteren via
  Waarom?  Als er iets misloopt met de online connectie, kan de tolk je snel contacteren zodat de problemen kunnen opgelost worden.
 • Hieronder kan je een lijst vinden met softwareprogramma’s waarmee je verder kan om het online tolken mogelijk te maken (deze lijst is niet beperkend):
  • Whatsapp
  • Facebook Messenger
  • Facetime
  • Zoom
  • Teams
  • Skype
  • Google Meet
  • Webex
  • Andere..

Uitgesteld tolken

In het domein Onderwijs is het ook mogelijk om tolkopdrachten UITGESTELD te tolken.
De docent bezorgt in dit geval vooraf (audio of video) opgenomen lessen aan de studenten. De tolk VGT kan thuis online deze lessen tolken en bezorgt deze digitaal op video aan de student. Of een schrijftolk bezorgt de geschreven tekst aan de student. De student kan deze lessen erna op eigen tempo volgen en deze video (of tekst) meermaals herbekijken. Dit is toegelaten enkel binnen het domein Onderwijs.
Voor privé of arbeidssituaties (L-uren, A-uren, S-uren of B-uren) kan dit nog niet!
Indien je een video wilt laten vertolken die een live-gesprek vervangt in privé of arbeidssituaties, dan kan je hiervoor wel toestemming vragen aan de overheid. In dat geval stuur je jouw vraag naar het CAB en leg je uit waarom deze video een live-gesprek vervangt. Het CAB geeft jouw vraag door aan de overheid (VAPH of VDAB).      
Indien VAPH of VDAB toestemming geeft, dan kan je voor deze opdracht een tolk inschakelen.
 
Wij hopen hiermee duidelijkheid te brengen. Aarzel niet ons te contacteren als er nog vragen en/of bemerkingen zijn. Het CAB is er om jullie te helpen.
Blijf gezond en hou het veilig, voor iedereen!